Úvodní stránka > Aktuality > Dětský den v Mladkově

Dětský den v Mladkově

Dne 22. 6. 2017 se uskutečnil u příležitosti Dne ozbrojených sil  již třetí ročník  akce „Den dětí - sportovně branná soutěž“.

Při soutěži děti z okolních škol plnily disciplíny se zaměřením  na základní orientaci v terénu podle mapy, dovednostní disciplíny, překonávání překážek a základy poskytování první pomoci. Statické ukázky techniky, výzbroje a výstroje Vojenské policie doplnily ukázky kynologického výcviku psů VP, techniky jednotek HZS Králíky a ZZS Pardubického kraje ve spolupráci s Odborem biologické ochrany Těchonín.

Předválečnou historii v okolí vrchu Adam všem připomněla prohlídka pěchotního srubu K-S-37 „Na rozhledně“, kde se seznámili nejen s historií československého opevnění, ale i s výzbrojí a vybavením objektu. Členové KVH 1. prapor Stráže obrany státu v dobových uniformách finanční stráže, četnictva a státní policie seznamovali děti s výstrojí a dobovými předměty a k průchodu pásmem kralické pevnostní oblasti udělovali „propustky“.

Akce se účastnilo 162 dětí, které si na vlastní kůži vyzkoušely své schopnosti a dovednosti. Celý den vládlo ideální počasí, takže dle spokojených a šťastných úsměvů všech dětí se lze domnívat, že Den ozbrojených sil 2017, pořádaný VZ 5512 Mladkov, se opět vydařil.

Fotogalerie

Nahoru