Úvodní stránka > Aktuality > Spolupráce AČR a OS SR při údržbě a opravách techniky

Spolupráce AČR a OS SR při údržbě a opravách techniky

V Lázních Bohdaneč jednala pracovní skupina k spolupráci mezi AČR a OS SR v oblasti údržby a oprav

 

Ve dnech  18. - 20. října 2016 proběhlo u Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč jednání pracovní skupiny k spolupráci v oblasti zabezpečení údržby a oprav pozemní techniky mezi AČR a OSSR. Činnost pracovní skupiny naplňuje záměr Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany ze sbírky mezinárodních smluv č. 7/2014 a příhraničního setkání náčelníků GŠ AČR a OS SR.

 

Za českou stranu jednání vedl mjr. Ing. Martin Rakušan z Odboru technického zabezpečení Agentury logistiky. Dále se jednání zúčastnil příslušník Praporu oprav Pluku logistické podpory, příslušník Centra zabezpečení oprav Agentury logistiky, příslušníci Odboru zabezpečení letectva a Odboru technického zabezpečení Agentury logistiky, příslušník VV – VA Vyškov. Za slovenskou stranu se zúčastnili 4 příslušníci Odboru logistiky Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky a Úřadu logistického zabezpečení OS SR, které vedl pplk. Ing. Miloš Sopoliga, PhD.

 

Předmětem jednání bylo vypracování mandátu skupiny a definování bodů spolupráce se zaměřením na tyto oblasti:

  1. metrologie a odborně technický dozor;

  2. výcvik dílenských specialistů;

  3. informační systémy logistiky;

  4. technická dokumentace;

  5. zásobování náhradními díly;

  6. údržba a opravy pozemní vojenské techniky;

  7. údržba a opravy pozemní zabezpečovací techniky letectva;

  8. rozvoj schopností a kapacit vojskových opravců;

  9. společná polní opravárenská a vyprošťovací jednotka.

 

Zástupce Agentury logistiky mjr. Ing. Martin Rakušan uvedl: „Jednání pracovní skupiny bylo zorganizováno u Centra zabezpečení oprav Lázně, které provádí nejvyšší stupně vojskových oprav a má dlouhodobé zkušenosti s údržbou a opravami vojenské techniky. Proto byla součástí jednání i prezentace a ukázky jednotlivých pracovišť Centra zabezpečení oprav“.

 

V rámci jednání proběhly prezentace logistiky AČR – služby oprav, prezentace vojenské STK, prezentace SAP (slovenské obdoby českého ISL) i prezentace školení odborného personálu AČR.

Za Centrum zabezpečení oprav se vyjádřil mjr. Ing. Pavel Hynek: „Účast na jednání pracovní skupiny byla jednoznačně přínosem i pro naši odbornou činnost a poznatky z tohoto jednání budou využity při údržbě a opravách vojenské techniky“.

 

Pplk. Ing. Miloš Sopoliga z Odboru logistiky Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky shrnul výsledky jednání konstatováním „Podmínky pro údržbu a opravy techniky jsou obdobné u AČR a v OS SR. Máme stejnou strukturu armád a obdobnou techniku, v komunikaci nemáme žádné jazykové bariéry. K zabezpečení kvalitního provozování, údržbě a opravám napomáhají právě takováto jednání, kdy dochází k vzájemné výměně zkušeností. Proto je v zájmu obou stran v jednáních pokračovat“.

 

 

Autor: ​Ing. Štefan FABUŠ - Centrum zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč

 

Fotogalerie

Nahoru