O nás

Agentura logistiky (ALog) je odborným orgánem v přímé podřízenosti ředitele sekce podpory Ministerstva obrany pro řízení přípravy, organizaci a realizaci všestranné podpory resortu obrany ČR v operacích na území ČR i mimo něj. Agentura logistiky zabezpečuje alianční síly na území ČR při plnění úkolů podpory.

Je koncepčním a výkonným prvkem resortu obrany pro zabezpečení logistické podpory s celoresortní působností, k zabezpečení hmotným a nehmotným investičním majetkem a zásobami, včetně evidence majetkových uskupení ve své působnosti. V oblasti resortní logistiky je odborně nadřízena všem útvarům a zařízením ozbrojených sil ČR.

Zabezpečuje řízení, plánování a koordinaci vojenských přeprav a přesunů na území i mimo území ČR a přeprav ozbrojených sil jiných států na našem území. Ve vztahu k NATO vystupuje jako národní centrum koordinace přeprav. Vydává závazná stanoviska a vyjádření resortu obrany v jednotlivých oblastech logistické podpory.

Nahoru