Úvodní stránka > Aktuality > Soustředěný vševojskový výcvik - Boletice 2017

Soustředěný vševojskový výcvik - Boletice 2017

V týdnu od 9. do 13. října byl ve Vojenském výcvikovém prostoru v Boleticích proveden již druhý letošní soustředěný vševojskový výcvik příslušníků Agentury logistiky.

 

​Podzimního intenzivního výcviku se pod velením řídícího výcviku podplukovníka Vladimíra Nováka zúčastnilo celkem 118 příslušníků a zaměstnanců z Agentury logistiky a podřízených center. Mimo to zabezpečovalo celé cvičení 43 osob, které připravili šest stanovišťs vševojskovou problematikou.

 

Cvičící byli rozděleni do šesti čet, které byly postupně, ve dvou dnech, prověřeny z jednotlivých činností na šesti stanovištích. Na každém stanovišti byly čety hodnoceny instruktory podle dosažených výsledků a v některých cvičeních byl měřen i čas při plnění úkolů. Na střelnici plnili úkoly cvičení střeleb z pistole CZ 75 Phantom a útočné pušky CZ 805 Bren. V letošním ročníku byla vynechána zdravotní příprava, kterou nahradilo pracoviště střelecké přípravy, kde probíhala nauka o zbraních včetně rozborky, sborky zavedených zbraní u ALog a jejich příslušenství. Dále byla do SVV zařazena chemická příprava. Na stanovišti byla nejprve teoreticky rozebrána metodika použití prostředků chemické ochrany a varovných signálů v této oblasti. Následně příslušníci ALog prováděli praktická cvičení za použití PCHOJ.

 

Při výcviku v přežití cvičící plnily úkoly spojené se stavbou improvizovaných přístřešků a rozdělání ohně za pomoci přírodních materiálů a byli seznámeni se základními zásadami přežití za použití běžně dostupných materiálů a výstroje. Zde byl všem četám rozdělených do družstev měřen čas, za který byla jednotlivá družstva schopna postavit improvizovaný přístřešek a dakotu pomocí které přivedli k varu 1litr vody. Nechyběla ani spojovací příprava, kde si cvičící osvěžili své vědomosti o radiostanici RF 13 s následným navázáním spojení. Tradičně proběhla i lekce vojenského lezení na trenažéru JAKUB. ​Po ukončení přesunu z jednotlivých pracovišť proběhlo večerní zaměstnání v prevenci protiprávního chování na téma terorismus.

 

​Všem kteří se na zabezpečení a samotném průběhu soustředěného výcviku podíleli děkujeme.

 

Fotogalerie

Nahoru