Úvodní stránka > Aktuality > Velitel Logistické brigády slovinských ozbrojených sil navštívil ředitelství a centra Agentury logistiky.

Velitel Logistické brigády slovinských ozbrojených sil navštívil ředitelství a centra Agentury logistiky.

Ve dnech 24.9. – 26.9. 2018 hostila Agentura logistiky delegaci Logistické brigády ozbrojených sil Slovinska vedenou jejím velitelem plukovníkem Vincencem Arkem.

Čtyřčlenná delegace ze Slovinska přijala pozvání ředitele Agentury logistiky brigádního generála Jaroslava Trakala, který osobně Logistickou brigádu navštívil v březnu letošního roku a seznámil se tak s její strukturou a úkoly, které plní.

Cílem těchto jednání je výměna informací a zkušeností, kterými tato dvě hlavní logistická tělesa disponují a navázání užší spolupráce v několika zájmových oblastech. Jak Agentura logistiky, tak příslušníci Logistické brigády plní podobné úkoly a čelí stejným úskalím při jejich plnění.

Slovinská delegace, během své návštěvy u Agentury logistiky, zavítala do Týniště nad Orlicí, kde se její příslušníci seznámili s úkoly a rozsahem činností Centra zabezpečení munice. Během návštěvy centra navštívil akreditovanou laboratoř, delaborační linky a sklady munice. Posléze byla připravena prezentace Centra zabezpečení oprav, respektive úseku oprav v Jaroměři, kde byla přichystána prohlídka dílen a historické sbírky střelných zbraní s podrobným výkladem. Posledním agenturním zařízením, které delegace navštívila, bylo Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice, kde společně se zástupcem ředitele ALog pro odbornou činnost plukovníkem gšt. Danielem Zlatníkem, jenž delegaci po celou dobu doprovázel, poobědvali a seznámili se s připravenou přepravní a bojovou techniku.

Během své návštěvy v ČR navštívili příslušníci Logistické brigády i Pražský hrad, kde byla příslušníky Vojenské kanceláře prezidenta republiky, připravena velice zajímavá exkurze hradu a katedrály Sv. Víta.

Před svým odjezdem, se jako pozvaní hosté, zúčastnili slavnostního nástupu k 25. výročí logistiky AČR, kde se rovněž mohli seznámit s úkoly a vybavením dalších center Agentury logistiky, které při svém nabitém rozsahu nemohli z časových důvodů navštívit.

 

Fotogalerie

Nahoru